Με το Regate Effective μπορείτε να λειτουργήσετε με τη φιλοσοφία Τιμολόγησης Επί Αυτοκινήτου EX-VAN, χωρίς αυξημένα κόστη αγοράς εξοπλισμού. Το Regate Effective Mobile Sales Force Automation Και EX-VAN πρωτοπορεί παρουσιάζοντας λύση φορητής τιμολόγησης βασισμένη σε Android Tablets ή Smartphones, με χρήση είτε κρουστικού εκτυπωτή, ή με θερμική εκτύπωση που πλέον λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το Regate Effective Mobile EX-VAN είναι η λύση που χρειάζεστε, εάν αναζητάτε τρόπο για να επιτύχετε:

 • Αύξηση στις πωλήσεις σας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
 • Αύξηση στις εισπράξεις σας σε ποσοστό έως και 15%.
 • Αύξηση έως και 20% των σημείων επίσκεψης ανά ημερήσιο δρομολόγιο.
 • Μειωμένο κόστος αγοράς εξοπλισμού για νέα οχήματα, κατά 80%.
 • Μείωση ή και εξάλειψη του κόστους συντήρησης εξοπλισμού exvan.
 • Εκμηδενισμό των λαθών και της σπατάλης πόρων κατά τη διαδικασία τιμολόγησης επί αυτοκινήτου.
 • Βελτιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Ειδικότερα, το Regate Effective Van Sales σας δίνει τη δυνατότητα:

 • Να αυξήσετε την απόδοση των πωλητών σας.
 • Να ξεχάσετε τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις του παραδοσιακού χειρόγραφου συστήματος.
 • Να βάλετε ένα τέλος στις πολυδάπανες, ογκώδεις και βαριές φορητές συσκευές βιομηχανικού τύπου με (π.χ. τερματικά με Windows Mobile ή DOS).
 • Να απαλλαγείτε από το υψηλό κόστος συντήρησης των παρωχημένων λύσεων φορητής τιμολόγησης (EXVAN).

Φανταστείτε, οι Οδηγοί σας να μπορούν:

Να εκδίδουν γρήγορα παραστατικά με ελάχιστες κινήσεις.
Να ολοκληρώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά κάθε επίσκεψη, κερδίζοντας έτσι χρόνο για να επισκεφθούν περισσότερους πελάτες ανά ημέρα.
Να έχουν όλη την εικόνα στα χέρια τους ώστε να εκδίδουν κάθε φορά αλάνθαστα παραστατικά.
Να εξυπηρετούν ολοκληρωμένα τους πελάτες τους, παρέχοντας πληροφορίες για το ανοικτό τους υπόλοιπο, τις ειδικές εκπτώσεις και προσφορές που ισχύουν, κ.τ.λ.
Να εκτυπώνουν άμεσα το παραστατικό, αντί να επιστρέφουν στον πακτωμένο εκτυπωτή στο όχημά τους.

Επιπρόσθετα το Regate Effective υποστηρίζει λειτουργίες Proof-of-Delivery και Track&Trace. Συγκεκριμένα μέσα από την πλατφόρμα επιτρέπονται ενέργειες όπως:

 • Barcode Scanning για παραλαβή & παράδοση
 • Παρακολούθηση μέσω GPS του οχήματος
 • Απομακρυσμένος Έλεγχος Αποθήκης Οχήματος
 • Καταγραφή Ημερομηνίας-Ώρας παράδοσης
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή
 • Προαιρετικά συμπλήρωση ερωτηματολογίου
 • Φωτογράφιση Σημείου Παράδοσης
 • Ηλεκτρονική Απόδειξη με εκτύπωση
 • Έκδοση παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών)