Με την προσθήκη του Mobile CRM στη λύση Regate Effective, τα εν κινήσει στελέχη της επιχείρησής σας αποκτούν μέσω φορητών συσκευών πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτελέσουν άμεσα, εύκολα και οικονομικά τις ακόλουθες εργασίες τους:

  • Δυνατότητα διαχείρισης επαφών στο σημείο  (Contact Management) .
  • Διαχείριση Δραστηριοτήτων Τμήματος Πωλήσεων και Τεχνικού Τμήματος.
  • Διαχείριση Εργασιών στο σημείο (τυπικά εισερχόμενες/εξερχόμενες κλήσεις, συναντήσεις, email, προσφορές, και άλλοι παραμετρικοί τύποι εργασιών).
  • Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης, όπου καταγράφονται μεταξύ άλλων η αξία, η χρονική διάρκεια, και το ποσοστό πιθανότητας ανάληψης της ευκαιρίας πώλησης (conversion).
  • Σύνδεση μιας ή περισσότερων εργασιών με μια ευκαιρία πώλησης, και παρακολούθηση της σειράς εκτέλεσης (σύνδεση μεταξύ εργασιών).
  • Σύνδεση προσώπων σε κάθε εργασία (συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ) είτε του πελάτη (επαφές) είτε της εταιρείας σας (συνάδελφοι).
  • Ημερολόγια Πωλήσεων (Outlook Calendar style): Εμφάνιση Προγράμματος στο Mobile Tablet αλλά και στο Regate Backoffice με μορφή και λογική Outlook Calendar.
  • Προγραμματισμός ενεργειών για μελλοντικές Εργασίες (Team Scheduling).
  • Διαχείριση Προσφορών και Παραγγελιών, όπου η προσφορά του CRM μετατρέπεται σε παραγγελία ή παραγγελίες πώλησης μέσα από το Sales Force Automation module.