Το Regate Effective μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών, με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε όσες εταιρείες έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή απλά, ένα εμπορο-λογιστικό πρόγραμμα
 • Έχουν πολύπλοκη εμπορική πολιτική
 • Εκτελούν διαδικασίες quota και credit control
 • Έχουν εν κινήσει στελέχη, όπως εξωτερικούς πωλητές, merchandisers, ιατρικούς επισκέπτες, κ.τ.λ.
 • Λειτουργούν με το σύστημα της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου
 • Δέχονται πολλές παραγγελίες ημερησίως με fax ή μέσω e-mail
 • Έχουν πολλούς μεταπωλητές
 • Έχουν καταλάβει την αξία της on-line πληροφόρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει απόλυτη εφαρμογή σε εταιρείες σχετικές με:

 • Καταναλωτικά αγαθά (τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κ.τ.λ.)
 • Ηλεκτρολογικό υλικό
 • Χρώματα, βερνίκια, χημικά, πρώτες ύλες, κ.τ.λ.
 • Έπιπλα, είδη υγιεινής, πλακάκια, κ.τ.λ.
 • Καλλυντικά, αρώματα, κ.τ.λ.
 • Ανταλλακτικά και αξεσουάρ σκαφών, μηχανών και αυτοκινήτων, κ.τ.λ.
 • Έτοιμα ενδύματα και υποδήματα
 • Φάρμακα, παραφάρμακα, αναλώσιμα νοσοκομείου, κ.τ.λ.
 • Υφάσματα, χαλιά, μοκέτες, κ.τ.λ.
 • Promotion και merchandising
 • Έρευνες αγοράς και καταγραφές τιμών
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες